ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1  LUMINA

CONCURSURI

PROIECTE

ANUNȚURI

DataDescrierea documentuluiDocument
30.05.2024"Lista copiilor admiși - An școlar 2024-2025"
29.08.2022Listele finale ale copiilor pentru clasa pregătitoare 2022
2022​Rezultate finale Evaluare Națională după contestații

46

CADRE DIDACTICE

+10 K

ELEVI

114

ANI DE EXPERIENȚĂ

Viziunea

Școala Gimnazială Nr.1 Luminadin localitatea Lumina, județul Constanţa oferă elevilor un marketing educaţional de calitate, centrat pe elev, prin care şcoala să se constituie într-un real furnizor de servicii educaţionale, asigurând şanse egale de instruire şi educaţie la standardele UE.

Misiunea

Creşterea calităţii în educaţie prin crearea competenţelor fundamentale care să asigure  promovabilitate la evaluările naționale, în vederea integrării în învăţământul liceal, profesional şi tehnic.  Plecând de la acest deziderat, Școala Gimnazială Nr.1 Lumina  îşi exprimă misiunea prin două direcţii majore de acţiune: Ø  Adaptarea ofertei educaţionale la interesele şi nevoile de educaţie şi formare ale elevilor. Creşterea calităţii actului educaţional ca bază a succesului inserţiei în învățământul liceal și tehnic-profesional;

Resurse umane

Cadre didactice: 58 din care 46 titulare și 12 suplinitoare – toate calificate
Grade didactice: gradul I: 26, gradul II: 10, grad definitiv: 17, debutanți: 7 Personal auxiliar: 1 secretară, 1 administrator, 1 contabil, 1 bibliotecar și 1 informatician.
Personal nedidactic: 7 îngrijitoare și un muncitor.

Resurse materiale

Școlile din Lumina dispun de 32 săli de clasă,  1 bibliotecă fără sală de lectură, o sală de clasă amenajată pentru orele de educație fizică, birouri, cancelarie. De asemenea, sunt racordate la apă curentă, canalizare, iluminat, internet, încălzire centrală. Din dotările școlilor nu lipsesc calculatoarele și imprimantele, tablele magnetice în unele săli de clasă, materiale didactice confecționate de cadrele școlii sau achiziționate din bugetul școlii. În ultimii doi ani școlari, s-au achiziționat trei seturi de mobilier școlar pentru săli de clasă și s-au recondiționat 110 pupitre.